Pengertian, Aspek dan keunggulan Pengindraan Jauh Non Fotografik Sistem Termal

PENGINDERAAN JAUH NON-FOTOGRAFIK SISTEM TERMAL ASAS PENGINDERAAN JAUH SISTEM THERMAL Pancaran Tenaga Termal Asas Pancaran Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Panas di dalam benda di sebut dengan tenaga kinetik (Tkin), sedang panas yang dipancarkan disebut...